High Commission of The United Republic of Tanzania, Nairobi, Kenya

Tanzania Embassy Abroad

  • Tanzania Diplomatic Missions Abroad

Reinsurance Plaza, 9th Floor, Taifa Road, Nairobi City, Kenya, P O Box 47790-00100, GPO, Nairobi, Kenya

Click me