Dar es Salaam Water Supply & Sanitation Authority – DAWASA

Water authority.

  • Water Supply Authorities

DAWASA House, Mtaa wa Dunga, Mtaa wa Malanga, Mwananyamala ,S.L.P 1573

Click me